torstai 15. elokuuta 2013

Aloitember tasa-arvoistaisi paremmin kuin Movember

Aloitember on naisille tarkoitettu kampanja, jonka ideana on tehdä kuukauden ajan erilaisia romanttisia ja seksuaalisia aloitteita tuntemattomille miehille.

 Tämä ei kuitenkaan riitä, sillä naiset tekevät Suomessa jatkuvasti aloitteita tietynlaisille miehille. Jotta kampanjalla olisi oikea vaikutus, naisten pitäisi lähestyä vähemmän suosittuja miehiä, jotka esimerkiksi vastaavat heidän omia julkilausuttuja humanistisia ihanteitaan.

Ei siis tarvitse tehdä muuta kuin lähestyä sitä suurella todennäköisyydellä naisia arvostavaa, hellää ja tukevaa to-be-perheenisää, jonka ainoa virhe saattaa olla, että hän ei kunnioittamisvimmassaan ehdi esittää välinpitämätöntä ja sekkailevaa rokkari/lätkäjätkä/cheekkiä.

Palkinnoksi naiset saavat 

a) tuntea oman seksuaalisen aloitteellisuutensa itsenäistäviä vaikutuksia
b) edistää aidolla tavalla sukupuolista tasa-arvoa
c) huomata miten kiltit miehet ovatkin aika kiinnostavia
d) miehiä

Kampanja ei oleta mitään aloitteen tekemisen jälkeisestä ajasta eli ei ole pakko ryhtyä seksuaaliseen kontaktiin, vaikka se onkin todennäköinen seuraus kampanjan onnistumisesta. Jos naiset pystyvät muuttamaan todellisia pariutumispreferenssejään, heidän suhtautumisensa seksuaaliseen toimintaan lakkaa kulkemasta miehen kautta. Toisin sanoen huoran ei tarvitse enää olla neitsyt ja toisin päin. Näin häpeäpaaluista tulee sulkia hattuun tai vielä enemmän: väkevän naisen seksuaalista itseilmaisua ilman pakkoa laskea, luokitella ja määrittää.

lauantai 10. elokuuta 2013

Hard-to-get on raskaampaa miehille

Kun mies lähtee hankkimaan naisia, hän kohtaa nopeasti tavallisten pakkien lisäksi "hard-to-get" ilmiön, jota analysoidaan Feminspiren blogissa. Teksti keskittyy naisen näkökulmaan ja tuo esille kiinnostavalla tavalla naisen vastuun merkityksen romanttisen ja seksuaalisen tutustumisen tilanteissa.

Kirjoituksen viesti osoitetaan naisille: älä sano ei jos tarkoitat kyllä, koska sillä on vaikutuksia miesten ja naisten väliseen dynamiikkaan.

Blogin mukaan naiset opetetaan vastaamaan ei, koska se on paras tapa lähestyä miehiä. Esimerkkien perusteella paras lähestymistapa tarkoittaa tyyliä, jolla nainen ei jää "lopulta" yksin. Puhutaan siis parisuhteen hankinnasta. Tämän lisäksi naiset kertovat saavansa negatiivisia leimoja jos ovat liian aktiivisia.

Miehen rooli on paljon raskaampi. Soidinmenoareenoilla, kuten ravintoloissa ja tanssilavoilla mies voi välittömästi huomata sen kilpailun määrän, jota yksittäiset naiset aiheuttavat. Romanttinen tutustuminen tarkoittaakin naisiin verrattuna kovempaa työtä. Käytännössä miehen pitää valmistautua useampiin pakkeihin päästäkseen tutustumaan edes yhteen naiseen.

Jos tutustumistilanne ei pääty ensimmäisen eleen kohdalla, mies osaa jo odottaa hard-to-get -leikkiä, jonka tarkoituksena on todistaa miehen arvo naisen arvonnousun kautta. Jos nainen on kiinnostunut, miehen itsenäisesti ja omasta tahdostaan osoitettu "kyllä" ei riitä mihinkään. Rasittavat testaukset jatkuvat tunnista toiseen eikä mistään voi olla varma paitsi siitä, että jatkaa täytyy. Nainen voi olla varma, että kävi miten vain, nurkan takana on viisi uutta yrittäjää.

Naiset voivat välttää hard-to-get -logiikan unohtamalla perinteiset puhetavat ja asennoitumalla tutustumistilanteisiin itsestään (eikä normeista) käsin. Seksuaalisten tilanteiden ei tarvitse olla kasvottomia leikkejä vaan naisen ja miehen dynamiikka on vastavuoroista rakentamista, joten avoimuus poikii avoimuutta.